48648

Sorumluluk yönetimi

Sorumluluk yönetiminin uygulanması, küresel ekonominin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için önemli bir yol olmasının yanı sıra, işletmelerin ekonomik kalkınmanın yeni normal durumuna uyum sağlamaları ve rekabet güçlerini artırmaları için önemli bir stratejik önlem haline gelmiştir. 
 
Projenin sorumluluk yönetimini güçlendirdik ve üç sistemin yapımını teşvik etmeye odaklandık: proje sorumluluğu yönetimi, proje sorumluluğu uygulaması, proje sorumluluğu iletişimi. Ayrıca proje sorumluluğunun ve gereksinimlerinin proje karar alma ve günlük operasyon sürecine entegrasyonunu sürekli olarak teşvik ettik ve projenin sürdürülebilir gelişme yeteneğini sürekli geliştirdik. Projede, yanlış çalışmayı önlemek için otomatik kontrol teknolojisi benimsenmiştir. Proje inşaatında kazaları önlemek için mal sahibi ile iletişim güçlendirilir. Ekipman üretime alındıktan sonra ekipmanın çalışma durumu aktif olarak anlaşılır.

Yasal Uyumluluk

Biz, AVIC International Hangzhou, devlete ait bir kuruluş olarak örnek teşkil ederek liderlik yapıyoruz ve Çin'in ve projenin bulunduğu ev sahibi ülkelerin yasalarına ve düzenlemelerine uyuyoruz, farklı kültürel geleneklere saygı duyuyoruz ve dostça ve kibarca davranışlar sergiliyoruz. Projelerin tüm süreçlerinde yani tasarım, imalat, kurulum, devreye alma ve takip hizmetlerinde tüm eylemlerimiz sözleşme içeriğine göre yönlendirilmekte ve sözleşmenin tüm şartları eksiksiz uygulanmaktadır. 
Sağladığımız tüm ekipmanların yeni malzemelerden, hatasız, uluslararası standartlara uygun olarak, yüksek kaliteli malzemelerden yapıldığını ve sözleşme yürürlüğe girdikten sonra yeni üretildiğini garanti ediyoruz. Projelerin normal seyrinde olup, yanlış tasarım, malzeme ve teknolojiden kaynaklanan hiçbir kusur olmayacaktır.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

AVIC tarafından benimsenen "insan odaklı" yönetim anlayışı, her çalışanın çeşitli şekillerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını ve çalışanların tüm hak ve çıkarlarına saygı duyulmasını sağlar. Devletin ilgili hükümlerine göre çalışanların sosyal sigortaları, bağış sigortası, sağlık sigortası, işsizlik sigortası, işe bağlı yaralanma sigortası, analık sigortası, konut fonu ve ağır hastalık sağlık sigortası dahil olmak üzere eksiksiz olarak karşılanmaktadır. Çalışanın iş nedeniyle hastalanması veya yaralanması durumunda hastalık ücreti ve tıbbi tedavi ilgili yönetmeliklere göre garanti altına alınacaktır.

AVIC, tüm personelleri için bir dizi eğitim planı ve mesleki eğitimler başlatır. Her yıl personel için tasarlanan sağlık eğitimi ve fiziksel muayene planı, çalışanların kişisel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkındaki bilgileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Teknik ve beceri eğitimi , çalışanların kariyerine fayda sağlayacak ve iş rekabeti güçlerini artıracaktır.

Çevresel sorumluluk

AVIC International Hangzhou, Çin ve faaliyet gösterdiğimiz diğer bölgelerde sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin iyileştirilmesinde oynayabileceğimiz role uzun süredir odaklanmıştır. Çin de devlete ait büyük bir şirket olarak, Teknolojik yenilikleri desteklemeye olan bağlılığımızla gurur duyuyoruz, bu durum müşterilerimize ve çevreye sayısız faydalar sağladı.
 
Müşterilerimizi desteklemek için sürekli yenilikler yapıyor ve bir dizi çözümler oluşturuyoruz. Son yıllarda, giderek daha fazla müşterimiz verimli, çevre dostu ve düşük enerji tüketimli ekipman talep etmektedir. Bunun dengelemesi zor bir eylem olduğunu ,tek çözümün yeni tasarımlara ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine güvenmek olduğunu açıkca biliyoruz.
 
Gelecekteki pazar eğilimlerinde, AVIC International Hangzhou, verimli, düşük enerji tüketimi ve düşük kirliliğe sahip ekipmanların giderek pazarın ana akımı haline geleceğine inanıyoruz. Tasarım ve teknoloji de yeniliğe odaklanmaya devam edeceğiz ve içtenlikle umuyoruz ki endüstrideki meslektaşlarımız ile daha kapsamlı alışverişler ve işbirlikleri yapacağız.

Sosyal Uygunluk

Devlet ve sosyal desteği kabul ederken, aynı zamanda topluma geri vermek ve bir işletmenin yerine getirmesi gereken sosyal sorumluluğu omuzlamak için çabalıyoruz. Kamu hizmetleri açısından, toplum eğitimi, sağlık, insani bakım, kültür ve sanat, kentsel inşaat ve diğer projelerin gelişimini desteklemeye çalışıyor ve toplulukların kamusal ortamı iyileştirmesine yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. 
 
Üretimi ve yaşam altyapısını iyileştirmeye yardımcı olmak ve güzel yeni bir kırsal alanın inşasını ilerletmek amacıyla, Dayuan Köyü, Yuxi Doğal Köyü'ndeki yol yüzeyinin sertleştirilmesi ve yeniden inşası için Jinyun Yardım Federasyonu'na toplam 100.000 yuan bağışta bulunduk. , Dayuan Kasabası, Jinyun İlçesi.

Hızlı Linkler

İletişim
 15A Skyline Plaza, No. 181 Tianmushan Road,
Hangzhou-China
Info@intl-hz.avic.com
(86571) 8517 2961
Bizi takip edin.
Mesaj yolla
Mesaj yolla
Telif hakkı©AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU CO., LTD. Tüm hakları Saklıdır.